wwww

国际足联已为2026年世界杯提交元宇宙及加密相关商标申请

美国专利商标局注册商标律师Michael Kondoudis发推称,国际足联(FIFA)已为2026年世界杯(WORLD CUP 2026)提交元宇宙及加密相关商标申请,范围涵盖数字+加密货币交易所、虚拟服装+运动装备、虚拟股票交易、数字+加密货币处理服务等。

相关文章