wwww

足球币板块出现普涨行情,LAZIO 24小时涨幅达36.2%

据币安行情数据显示,足球币(Fan Token)板块出现普涨行情,其中拉齐奥队 S.S. Lazio Fan Token 24 小时涨幅达 36.2%,现报价 8.3 美元;波尔多队 FC Porto Fan Token 24 小时涨幅达 20.44%,现报价 6.89 美元。

相关文章